De Werelddag van verzet tegen extreme armoede wordt jaarlijks over de hele wereld gevierd op 17 oktober. Deze dag kende zijn oorsprong en kreeg zijn naam binnen ATD Vierde Wereld. In 1992 werd 17 oktober officieel erkend door de Verenigde Naties maar de eerste viering vond al plaats in Parijs, Frankrijk in 1987. 100.000 mensen verzamelden zich toen om mensen te herdenken die lijden onder armoede, honger, geweld en angst.

Ook vandaag nog wordt het armoedeprobleem jaarlijks centraal gesteld op deze dag. Verschillende steden en gemeenten organiseren dan acties om mensen ronde deze problematiek te sensibiliseren. Het Netwerk Tegen Armoede en haar 55 verenigingen waar armen het woord nemen, spelen in deze vaak een centrale rol. Zij willen die dag een extra appél doen op de bevolking en beleidsmakers om de ogen niet te sluiten. Maar werk te maken van de strijd die moet worden gevoerd opdat iedereen de kans zou krijgen een menswaardig leven uit te bouwen.

Want waar mensen in armoede leven worden mensenrechten geschonden. Recht op werk, recht op wonen, recht op gezondheid…Het lijkt voor velen een vanzelfsprekende zaak. Voor mensen in armoede echter betekent het vaak een dagelijkse strijd. Soms generaties lang.

Vechten tegen het onrecht dat armoede is, lijkt vechten tegen de bierkaai. Maar solidariteit maakt sterker. Daarom blijft 17 oktober een belangrijke dag om mensen bewust te maken van het probleem en hen attent te maken op beleidskeuzes die armoede in stand houden.