Ons team...

Herman Vervaet

Voorzitter (vrijwilliger)

"De Vrolijke Kring boeit me omdat op deze plaats mensen met en zonder armoede elkaar kunnen ontmoeten. Daarom is een ruimte zoals deze noodzakelijk. Want in dit ontmoeten kunnen mensen delen met en leren van elkaar, groeien in menselijkheid en een nieuwe waardigheid vinden. Omdat ik samen met de mensen, de vrijwilligers en de medewerkers op weg mocht gaan in dit boeiende gebeuren, ben ik lid geworden van De Vrolijke Kring. Om vanuit het elkaar ontmoeten de vreugde van het op weg zijn te mogen ervaren en zo de strijd tegen de armoede te blijven voeren. Tot het einde."

 

Michel Bocquet

Penningmeester (vrijwilliger)

"Ik ben Michel Bocquet en ik zorg voor de praktische zaken in onze vereniging: de financiële zaken en de personeelsdossiers zijn mijn taak."

Jo Bundervoet

Secretaris (vrijwilliger)

"Ik ben Jo Bundervoet en ben reeds van bij de start betrokken bij de werking van de vereniging en hoop op deze manier mijn steentje bij te dragen. Waarom doe ik dit? Maatschappelijke verantwoordelijkheid? Omdat armoede onrechtvaardig is? Solidariteit? Ja, maar des te meer omdat ik de mensen en medewerkers van de Vrolijke Kring een warm hart toedraag. En vooral omdat ik er leer om een mens onder de mensen te zijn."

Leen Vandenhaute

Coördinator

"Als we aan armoede willen werken, moeten we ervoor zorgen dat mensen bij ons de kans krijgen om te groeien. En dit doen we samen: mensen met en zonder armoede-ervaring. Als coördinator vind ik het belangrijk ervoor te zorgen dat iedereen zijn plaats vindt en de kans krijgt zijn capaciteiten te ontplooien mits de nodige ondersteuning. Samen met al onze leden en vrijwilligers wil ik ervoor zorgen dat De Vrolijke Kring een thuis blijft. Een plek waar mensen zich veilig voelen. Waar ze mogen zijn wie ze zijn. Een plek waar we elkaar vinden en versterken in het zoeken naar een manier om armoede structureel aan te pakken en nieuwe armoede te voorkomen."

Lucile Delghust

Ondervoorzitter (vrijwilliger)

"Ik ben ondervoorzitster maar vooral mens tussen de mensen. Door deze ontmoetingen, besef ik het belang van het gevecht tegen armoede. Samen vechten en samen groeien in menselijkheid is de enige manier om het probleem van de armoede aan te pakken."

Birthe Dekempe

Medewerker

"Mijn naam is Birthe Dekempe en ik begeleid, samen met Lucile en Barbara van Samenlevingsopbouw, de Sociale Wegwijzers binnen het project Lokaal proactief handelen (vergaderingen en vormingen organiseren, vrijwilligers ondersteunen, ...). Daarnaast volg ik 'Wijs op weg' op, een eenvoudig boekje dat je wegwijs maakt binnen de sociale dienstverlening in Ronse. Verder sta ik mee in voor een goed verloop van de dagelijkse werking binnen de vereniging, en alle taken die daaraan verbonden zijn."