Algemeen Christelijk Vakverbond ACV

Categorie: Werken

Dienstverlening:

Werkloosheid (dossiers aanmaken en indienen)
Rechten rond arbeid (contracten, vakantie, feestdagen, loon, ...)
Sociale zekerheidsrechten (kinderbijslag, vakantiegeld, ziekte-uitkering, arbeidsongevallen)
Uitbetaling werkloosheidsuitkeringen

Contactinformatie:

Adres: Aimé Delhayeplein 16
Ronse 9600

Telefoon: 09-244.21.11

E-mail: dcronse@acv-csc.be

Web: https://www.acv-online.be/

Maandelijks lidgeld

Maandag, donderdag en vrijdag van 08:30u tot 12:00u
Dinsdag van 13:30u tot 18:30u

73: Station - Grote Markt - Hogerlucht 74 : Station - Grote Markt - Shopping Plaza

Locatie: