Agentschap Integratie en Inburgering: Inburgering

Categorie: Onthaal

Dienstverlening:

Inburgeringsprogramma voor nieuwkomers en andere personen van buitenlandse herkomst.

Je kan een inburgeringstraject volgen als je:
• een meerderjarige vreemdeling bent die ingeschreven is in Ronse, in een andere Vlaamse gemeente of in Brussel, en de bedoeling hebt om lange tijd in België te blijven wonen.

Een inburgeringstraject bestaat uit:
• Een cursus maatschappelijke oriëntatie: over leven, werken, normen en waarden in België. Als cursist krijg je les in een taal die je begrijpt.
• Nederlandse taallessen
• Individuele begeleiding (in de zoektocht naar werk, studies, hulp bij diplomawaardering)

Het doel van het inburgeringsprogramma is:
• Zelf je weg leren vinden in de Belgische samenleving door onder meer de taal te leren, praktische informatie over het leven in België, joboriëntatie, tips voor leuke activiteiten, tips rond verder studeren, enz.

Contactinformatie:

Adres: Alexandre-Louis Vanhovestraat 43A
Ronse 9600

Telefoon: 093 21 86 00

E-mail: ronse@integratie-inburgering.be

Web: http://www.integratie-inburgering.be

Enkel op afspraak
Een afspraak maken kan door de te bellen naar 09 321 86 00.

73: Station - Grote Markt - Hogerlucht

Locatie: